เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 4 สิงหาคม 2564  ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) พร้อมด้วย พล.ต.อ.ปิยะ  อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.), พล.ต.อ.สุรพล  อยู่นุช ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.ท.โสภณรัชต์  สิงหาจารุ นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ ให้การต้อนรับคุณประวิช  สุขุม   ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), คุณบุญชนะ  เจริญผล, ร.อ.เชษฐ์  รมยะนันท์ และคุณพลสินธ์  ปวนะฤทธิ์ ที่เดินทางมาเข้าพบและมอบชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (Antigen Test Kit) จำนวน 10,000 ชุด ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ