เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ณ ชั้น 6 อาคารกรมสหกรณ์ ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุมพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.เพิ่มพูน  ชิดชอบ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุรชัย  เจ็ดพี่น้องร่วมใจ ผู้บังคับการกองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล และคณะทำงานฯ  เข้าพบนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อร่วมหารือข้อราชการในเรื่องของการพิจารณาดำเนินการกำกับและดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไป