สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา สมาชิก สมาคมฯ โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.ทุนการศึกษาต่อเนื่อง สนับสนุนโดยมูลนิธิเอสซีจีจำนวน 10 ทุน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 และ 2 ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี 2561 จำนวน 96 ทุน ๆละ 4,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 384,000 บาท

นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวกับสมาชิกสมาคมและบุตร-ธิดา สมาชิกที่ได้รับทุนในปีนนี้ว่า สมาคมนักข่าวฯ มีความยินดีที่ให้การสนับสนุนการศึกษาของบุตร-ธิดา ของสมาชิกทุกคน จึงร่วมกับผู้สนับสนุนมอบทุนการศึกษา เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาบุตร-ธิดาให้กับสมาชิกฯ ปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่มีการยกเลิกระเบียบการรับทุนที่เคยมีการกำหนดเพดานเงินเดือนของสมาชิก แต่เนื่องจากเล็งเห็นว่าการกำหนดเพดานเงินเดือนเป็นข้อจำกัดที่ไม่สอดรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ค่าใช้จ่ายของสมาชิกที่มีภาระเป็นเงาตามตัว ไม่ใช่ว่าคนเงินเดือนสูงจะไม่มีภาระ ดังนั้นจึงเป็นการช่วยเหลือสมาชิกให้ครอบคลุมมากขึ้น

“อย่างไรก็ตาม ขอฝากบุตร-ธิดาของสมาชิก ที่ได้รับทุนทุกประเภท ขอให้เป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน และขอให้รักพ่อแม่ให้มากๆ” นายปราเมศ กล่าว

ด้านนางสาวสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี กล่าวว่า มูลนิธิเอสซีจีขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนทุกท่าน และมีความยินดีที่จะสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา ของสมาชิกสมาคมนักข่าวฯ เพราะถือว่าอาชีพสื่อมวลชนเป็นอาชีพที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมอีกอาชีพหนึ่ง ดังนั้นเมื่อบุตร-ธิดา ได้รับทุนไปแล้วจงภูมิใจที่เราได้ทุนนี้จากความดีและคุณประโยชน์กับสังคมที่พ่อแม่ผู้ปกครองของเราได้ปฏิบัติ

“ในฐานะตัวแทนมูลนิธิเอสซีจีขอให้เด็กๆทุกคนเป็นคนดีและช่วยทำประโยชน์ให้กับสังคมเช่นเดียวกัน”นางสาวสุวิมล กล่าว