วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป6) เปิดเผยว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มอบหมายให้เดินทางมาตรวจเยี่ยม จุดตรวจเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ตามคำสั่ง วิทยุ ตร.ที่ 0007.33/2077 (จุดตรวจวังเจ้า อ.วังเจ้า จ.ตาก)  ได้ตรวจการปฏิบัติตามแนวทางที่ ตร. กำหนด โดยมี

พล.ต.ต.ปริญญา วิศิษฐฎากุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก (ผบก.ภ.จว.ตาก), นายสมบูรณ์ พรมดำ ปลัดอำเภอวังเจ้า, นายสมพร จ่านาค สาธารณสุขอำเภอวังเจ้า, พ.ต.อ.สุทธิพงศ์  เป๊กทอง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก (รอง ผบก.ภ.จว.ตาก), พ.ต.อ.สุธี  เข็มราช รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก (รอง ผบก.ภ.จว.ตาก), พ.ต.อ.นิรันดร์ โรหิตาคนี  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก (รอง ผบก.ภ.จว.ตาก), พ.ต.อ.ไพฑูรย์ สุขุมวัฒนะ รอง ผบก.ฯ ปรท. รอง ผบก.ภ.จว.ตาก, พ.อ.เรืองเดช ฟูปิ่นวงศ์ เสนาธิการ มทบ.3107,  พ.ต.อ.ณัฐพล บุบผะศิริ  ผกก.สภ.วังเจ้า

พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อยู่ปฏิบัติหน้าที่ให้การต้อนรับ จากนั้นได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่  และได้มอบหน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอล์  พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้ง ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เน้นย้ำการปฏิบัติตาม SOP และมาตรการควบคุมโรคโดยยึดหลัก D-M-H-T-T-A  ต่อไป