พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา รองเลขาธิการกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ฐานะรักษาการเลขาธิการ กกต. ให้สัมภาษณ์ว่า กกต. ประกาศรับรองกลุ่มการเมืองที่ขอจดจัดตั้งเป็นพรรคการเมือง ต่อนายทะเบียน เพิ่มเติมอีก 5 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มอนาคตใหม่ , กลุ่มพลังลูกหนี้ไทย , กลุ่มพลังปวงชนชาวไทย , กลุ่มประชาธรรมไทย และ กลุ่มไทยเอกภาพ ซึ่งรวมยอดกลุ่มที่ผ่านการรับรองแล้วทั้งสิ้น 20 กลุ่มจากทั้งหมด 99 กลุ่ม หลังจากนี้ กลุ่มที่ผ่านการรับรองต้องเข้าสู่กระบวนการจัดประชุมผู้ก่อตั้ง เพื่อดำเนินการขั้นตอนทางธุรการตามที่กฎหมายพรรคการเมืองกำหนด และยื่นกลับมายัง กกต. เพื่อจดจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองอย่างสมบูรณ์ต่อไป

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวด้วยว่า สำหรับการจัดประชุมดังกล่าว ต้องรอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) พิจารณาอนุญาตอีกครั้ง ซึ่ง กกต.ได้ส่งเรื่องไปยัง คสช. ให้พิจารณาแล้ว อย่างไรก็ตามการขออนุญาตดังกล่าวทางกลุ่มการเมืองสามารถยื่นเรื่องให้กกต.เพื่อส่งต่อไปยังคสช. ได้ก่อนการประกาศรับรองจากกกต. ส่วนการอนุญาตตามคำขอหรือไม่นั้น ตนไม่ทราบเพราะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ คสช. ทั้งนี้จำเป็นต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนประกอบ เช่น สถานที่จัดงาน วัน และเวลา เป็นต้น

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวเพิ่มอีกว่า สำหรับการยื่นจดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมืองของกลุ่มการเมือง ที่ยังคงค้างเป็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะบางกลุ่มการเมืองยังขาดเอกสารและรายละเอียดที่จำเป็นต้องพิจารณา ดังนั้นนายทะเบียนพรรคการเมืองต้องประสานเพื่อขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม อย่างไรก็ดีล่าสุดมีกลุ่มการเมืองที่รับการจดทะเบียนเป็นพรรคการเมืองแล้ว 1 พรรค คือ พรรคทางเลือกใหม่ ที่มี นายราเชน ตระกูลเวียง เป็นหัวหน้าพรรค