ที่ทำเนียบรัฐบาล ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า นายแจ็ค หม่า (Mr. Jack Ma) ประธานกรรมการบริหาร Alibaba Group และคณะผู้บริหาร เดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. โดยเริ่มค้นด้วยการเข้าหารือกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และ Alibaba Group และเพื่อประกาศแผนการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมถึงโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิตอลและส่งเสริมบุคลากรไทยในการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถด้านดิจิตอลอีคอมเมิร์ซ

จากนั้นในช่วงบ่าย นายแจ็ค หม่า ได้ลงนามกับกระทรวงอุตสาหกรรม 4 ด้านประกอบด้วย 1) โครงการลงทุนสร้างศูนย์ Smart Digital Hub ลงทุนในพื้นที่ EEC เพื่อเป็นศูนย์ประมวลข้อมูลโลจิสติกส์รองรับขนส่งสินค้าระหว่างไทยกับจีน ข้ามพรมแดนสู่ประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV) และไปยังที่อื่นทั่วโลก 2) โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรรองรับการส่งเสริมธุรกิจผ่าน E-Commerce โดยอาลีบาบาจะร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มุ่งพัฒนากลุ่มคนเก่ง หรือดาวเด่นด้านดิจิตอล (Digital Talent) โดยอาลีบาบาเสนอให้วิทยาลัยธุรกิจอาลีบาบา นำ Platform E-Commerce มาใช้อบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการไทย

3)โครงการร่วมส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลอีคอมเมิร์ซสำหรับผู้ประกอบการ SME และ Startup ของไทย เพื่อยกระดับขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการ Startup ระดับชุมชนทั่วประเทศ 4) อาลีบาบา เตรียมร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) จัดทำ Thailand Tourism Platform บนออนไลน์เชื่อมโยงข้อมูลทางการท่องเที่ยวเมืองรองและการท่องเที่ยวชุมชน คาดว่ารายได้จากธุรกิจ E-Commerce จะเติบโต 113,400 ล้านบาท ในปี 2561 เพิ่มเป็น 186,500 ล้านบาท ในปี 2565

ทั้งนี้ นายแจ็ค หม่า ยืนยันร่วมมือช่วยประเทศไทย พัฒนาไปสู่ยุคดิจิทัล พร้อมชื่นชมนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ที่ช่วยยกระดับการส่งออกสินค้า การขนส่ง การท่องเที่ยว ช่วยพี่น้องเกษตรกร และผู้มีรายได้น้อย

ทางด้าน นายสมคิด กล่าวว่า การเข้ามาลงทุนในไทยของ Alibaba นอกจากจะช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับ E-commerce การพัฒนาระบบการชำระเงินออนไลน์ และส่งเสริมศักยภาพให้แก่ SMEs ในประเทศไทยแล้ว ในอนาคต เมื่อการเชื่อมโยงระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านสมบูรณ์มากขึ้น อาลีบาบาจะมีส่วนสำคัญที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านของไทยได้อีกด้วย ซึ่งประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทอาลีบาบายินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาดังกล่าว

แจ็ค หม่าแจ็ค หม่าแจ็ค หม่า