ครั้งแรก! ทีเอ็มบีธนชาต เปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการลงทุนในกองทุนรวม เพื่อลูกค้าธุรกิจ ทางเลือกใหม่สำหรับธุรกิจที่ต้องการลงทุนสภาพคล่อง ส่วนเกิน พร้อมตัวช่วยบริหารจัดการเงินให้โดยอัตโนมัติ

67

นางกนกพร จูฑา หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกรรมทางการเงินภายในประเทศ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) เปิดเผยว่า เป้าหมายของธนาคาร คือ การเป็นพันธมิตรที่ลูกค้าธุรกิจไว้วางใจให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนธุรกิจ
ของลูกค้าให้ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจากสถานการณ์
โควิด-19 ส่งผลให้เกิดการชะลอการลงทุนทางธุรกิจ รวมถึงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง กองทุนรวมจึงเป็นอีกทางเลือกสำหรับการลงทุนสภาพคล่องส่วนเกิน ทีเอ็มบีธนชาตเป็นธนาคารแรกและธนาคารเดียวที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการกองทุนรวมสำหรับลูกค้าธุรกิจ พร้อมอำนวยความสะดวกในการลงทุนด้วยการบริหารแบบอัตโนมัติ ลดความยุ่งยากด้านงานเอกสารและเวลา ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อการบริหารสภาพคล่องเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์และบริการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อลูกค้าธุรกิจ (ttb corporate mutual fund) มีจุดเด่น 3 ประการ คือ
1).การบริหารสภาพคล่องส่วนเกินโดยอัตโนมัติ ด้วยฟีเจอร์ Cash Management Plus โดยลูกค้าสามารถกำหนดสัดส่วนเงินและกองทุนที่จะลงทุนไว้ได้ล่วงหน้า และระบบจะโยกย้ายเงินส่วนเกินไปลงทุนโดยอัตโนมัติ ช่วยลดงานที่ลูกค้าต้องคอยบริหารเอง และเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนจากเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้ในการหมุนเวียนเพื่อการดำเนินธุรกิจ
2).เสนอทางเลือกการลงทุนที่หลากหลาย ด้วยบริการรูปแบบ Open Architecture ลูกค้าธุรกิจสามารถเข้าถึงตัวเลือกกองทุนรวมจาก บลจ. ชั้นนำถึง 11 แห่ง โดยธนาคารมุ่งเน้นคัดสรรกองทุนรวมที่มีคุณภาพ ผลตอบแทนย้อนหลังโดดเด่น และมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้น และ
3).ดูแลให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนของลูกค้าธุรกิจ ทีทีบี (ttb corporate investment advisory) ที่มีใบอนุญาตและพร้อมแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนครั้งแรก หรือ มีประสบการณ์การลงทุนมาแล้ว แต่ต้องการปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับความต้องการด้านการจัดการเงินสดให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอีที่สนใจเริ่มลงทุนในกองทุนรวม ธนาคารมีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน พร้อมให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า โดยมีสิทธิพิเศษเพิ่มเติมเพียงลูกค้าเปิดบัญชีธุรกิจ ทีทีบี
เอสเอ็มอี วันแบงก์ (ttb sme one bank) และเปิดบัญชีกองทุนรวม จะได้รับหน่วยลงทุนกองทุนรวมตลาดเงิน T-Cash มูลค่า 200 บาท ตั้งแต่วันนี้ ถึง
31 ธันวาคม 2564

ทีเอ็มบีธนชาต ในฐานะธนาคารผู้นำด้านดิจิทัลโซลูชันเพื่อลูกค้าธุรกิจ พร้อมเคียงข้างเพื่อช่วยขับเคลื่อนการลงทุนให้กับลูกค้าธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป (Financial Well-being) ลูกค้าธุรกิจที่สนใจ สอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจของท่าน หรือ ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ ทีทีบี โทร. 0 2643 7000 วันจันทร์ถึงวันเสาร์ 08.00 – 20.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดธนาคาร