วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ที่บริเวณหน้าด่านอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ผู้สื่อข่าวไทยแทบลอยด์ รายงานว่า นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นายสมเกียรติ พยัคฆ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลหมูสี พ.ต.ท.วิษณุ โนน คำม่วง สารวัตรตำรวจทางหลวงนครราชสีมา จิตอาสา 904 ชมรมฮักเขาใหญ่ จิตอาสาตำรวจทางหลวง เจ้าหน้าที่อุทยานฯ คณะอาจารย์ นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สมาคมท่องเที่ยวเขาใหญ่ และชาวบ้านชุมชนท่ามะปราง กว่า 100 คน

โดยร่วมกันจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาลำตะคอง “ หลังบ้านหน้ามอง ลำตะคองหน้าอยู่ “ ร่วมกันทำความสะอาดสายน้ำแห่งชีวิตคนโคราช จากพื้นที่ป่าต้นน้ำลำตะคอง ด้วยการกำจัดวัชพืช กิ่งไม้ที่หักโค่นกีดขวางทางน้ำ เพื่อทำความสะอาดเปิดทางน้ำไหล รองรับช่วงฤดูฝน ซึ่งระยะทางน้ำไหลจากป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ไปลงยังเขื่อนลำตะคอง ระยะทางกว่า 100 กิโลเมตร ไหลผ่านชุมชน และตำบลต่าง ๆในพื้นที่อำเภอปากช่อง สู่เขื่อนเพื่อเก็บกักเป็นน้ำดิบในการอุปโภคบริโภคของชาวโคราช

นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เปิดเผยว่า กิจกรรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือของจิตอาสา 904 และภาคส่วนต่าง ๆ ในการทำความสะอาดในลำน้ำ ลำตะคอง เพื่อรองรับฤดูฝน เป็นการบริหารจัดการแหล่งน้ำ จากป่าต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ เพื่อเป็นน้ำดิบให้กับเขื่อนลำตะคอง ในการนำไปใช้อุปโภคบริโภคของคนท้ายเขื่อน โดยเฉพาะเขตเทศบาลนครราชสีมา

โดยวันนี้สามารถทำความสะอาด เป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร เพื่อเคลียร์สิ่งกีดขวางทางน้ำ ให้น้ำไหลได้สะดวกขึ้น โดยกิจกรรมดังกล่าว จะทำอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม เป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับชาวบ้าน ที่มีชุมชนอยู่ริมลำตะคองได้ตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งน้ำ ผืนป่ามรดกโลกเขาใหญ่