วันที่ 18 มิถุนายน 2564 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนบวรประชานันท์ เฟส 2 เพื่อพัฒนาเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจให้แก่ประชาชน โดยมี นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตบางขุนเทียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง  เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางขุนเทียน ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองเฉลิมชัยพัฒนา ให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้งคืนชีวิตให้สวนบวรประชานันท์ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งปลูกสร้าง ศาลาริมน้ำ สะพานทางเดิน และไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวน รวมทั้งได้ทาสีสะพานทางเดินใหม่ในโทนสีรุ้ง และพัฒนาเส้นทางจักรยานและสวนสาธารณะ ซึ่งในเฟส 1 ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้สำนักงานเขตบางขุนเทียนได้ดำเนินการต่อเนื่องในเฟส 2 โดยพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนบวรประชานันท์ ปรับปรุงทางเดินริมคลอง ซ่อมแซมรั้วริมคลอง และทาสีรั้วใหม่ทั้งหมด เพื่อเชื่อมต่อทางเดินจากสวนบวรประชานันท์ไปยังอนุสาวรีย์คุณกะลา โดยได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาเกาะลอยน้ำคลองเฉลิมชัยพัฒนา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามสวนบวรประชานันท์ เพื่อพัฒนาเป็นจุดท่องเที่ยว และเป็นแหล่ง Check in แห่งใหม่ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน อีกทั้งในอนาคตกรุงเทพมหานครยังมีโครงการพัฒนาคลองเฉลิมชัยให้เป็นเส้นทางเดินเรือท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และศึกษาธรรมชาติ

“ทั้งนี้ สวนบวรประชานันท์ นับว่าเป็นสถานที่พักผ่อน และออกกำลังกาย ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี ตามนโยบายของ กทม. ในการพัฒนาเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครด้วย”