วันที่ 16 มิถุนายน 2564 คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ คุณกาญจนา เงามุข อุปนายกสมาคมฯ พร้อมคณะสมาคมแม่บ้านฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการด้วยรักและห่วงใยถึงข้าราชการตำรวจและครอบครัว ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 ณ สภ. หนองแซง จังหวัดสระบุรี ตามนโยบายของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) โดยได้มอบถุงยังชีพของสมาคมแม่บ้านฯ สมทบทุนโครงการอาหารกลางวัน และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับข้าราชการตำรวจ และชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียง

หลังจากนั้นท่านนายกฯ ได้ร่วมประชุม และสอบถามความเป็นอยู่ รวมทั้งอาชีพเสริมของแม่บ้าน เช่น การทำขนมเปี๊ย และได้มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรม ในโครงการโคกหนองนาของ สภ.หนองแซง มีการปลูกพืช ผัก สวนครัว เกษตรอินทรีย์ ปลูกข้าว เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ไข่ นำผลิตผลที่ได้มาประกอบอาหาร เลี้ยง แจกจ่ายชุมชน และบางส่วนนำไปขาย เพื่อนำรายได้มาเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ จากนั้นท่านนายกฯ  และคณะฯ ได้รับฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมโครงการฯ ร่วมกิจกรรมปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ โดยมี คุณนฤมล บัวรับพร ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 1, พล.ต.ต.ชยานนท์ มีสติ ผบก.ภ.จว.สระบุรี, รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี, ผกก.สภ.หนองแซง, ข้าราชการตำรวจ สภ.หนองแซง และ คณะแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 1 ร่วมให้การต้อนรับ