(ข่าวปลอม) ธนาคารออมสิน เปิดเฟซบุ๊กส่วนบุคคล และไลน์ ปล่อยเงินกู้นอกระบบ

64

จากกรณีข้างต้นทางธนาคารออมสินกระทรวงการคลังได้ตรวจสอบและชี้แจงว่าเฟซบุ๊กและไลน์ ‘สีจันทร์สีจันทร์‘ ที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบไม่ใช่เพจเฟซบุ๊กไลน์ของธนาคารออมสินและธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวใดๆทั้งสิ้นโดยธนาคารจะให้บริการทางการเงินผ่านสาขาธนาคารออมสินและให้บริการรูปแบบดิจิทัลทางแอปพลิเคชัน MyMo เท่านั้น

จากกรณีข้างต้น ทางธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า เฟซบุ๊ก และไลน์ ‘สีจันทร์ สีจันทร์’ ที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบไม่ใช่เพจเฟซบุ๊ก ไลน์ ของธนาคารออมสิน และธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวใดๆ ทั้งสิ้น โดยธนาคารจะให้บริการทางการเงินผ่านสาขาธนาคารออมสิน และให้บริการรูปแบบดิจิทัลทางแอปพลิเคชัน MyMo เท่านั้น