เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จว.นครปฐมพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ในนาม สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และมูลนิธิพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว พร้อมด้วยนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 29 และนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 30 ร่วมกับภาคเอกชนประกอบด้วย เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ชมรมนักธุรกิจโชคดี ชมรมนักธุรกิจสร้างสรรค์ ได้มอบเงิน  หน้ากากอนามัย น้ำดื่ม และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่โรงเรียนนายร้อยตำรวจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประกอบด้วยเงินสด 100,000 บาท, หน้ากากอนามัย 50,000  ชิ้น,  มูลค่า 100,000 บาท, น้ำดื่ม 6,000 ขวด มูลค่า  42,000 บาท, แอลกอฮอร์เจล 120 แกลลอน มูลค่า 18,000 บาท, ไข่ไก่ 5,000 ฟองและขนม 600 ชิ้น มูลค่า  20,000 บาท รวมมูลค่า 280,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นบาท)

โดยมี พล.ต.ท.ณรงค์ ทรัพย์เย็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พร้อมข้าราชการ ลูกจ้าง และนักเรียนนายร้อยตำรวจรับมอบเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป