นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ที่ ศาลอาญา รัชดา  ผู้สื่อข่าวไทยแทบลอยด์ รายงานว่าวันนี้ ศาลได้พิเคราะห์พยานหลักฐานในชั้นไต่สวนคำร้องขอปล่อยชั่วคราวของนายพริษฐ์ หรือ เพนกวิน ชิวารักษ์ และนายไขยอมร หรือแอมมี่ แก้ววิบูลย์พันธุ์ แล้ว เห็นว่า กรณีถือได้ว่า พฤติการณ์แห่งคดีได้เปลี่ยนแปลงไป จึงอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว นายพริษฐ์ หรือเพนกวิน และนายไชยอมร หรือแอมมี่

นายไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์ หรือแอมมี่

สำหรับนายพริษฐ์ หรือเพนกวิน ตีราคาหลักประกันคดีละ 200,000 บาท ขณะที่ นายไชยอมร หรือ แอมมี่ ตีราคาหลักประกันสำหรับคดีหมายเลขดำที่ อ ๒๘๗/๒๕๖๔ จำนวน 50,000 บาทและคดีหมายเลขดำที่  ฝ300/2564 จำนวน 200,000 บาท โดยมีเงื่อนไขห้ามนายพริษฐ์ หรือเพนกวิน และนายไขยอมร หรือแอมมี่ กระทำการใดในลักษณะเช่นเดียวกับที่ถูกกล่าวหาตามฟ้องอันเป็นที่เสื่อมเสียแก่สถาบันพระมหากษัตริย์ หรือเข้าร่วมในกิจกรรมใดที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากศาล และให้มาศาลตามกำหนดนัดโดยเคร่งครัด ก่อนปล่อยตัว แจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทราบ และมีคำสั่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศร จันทรสุข เป็นผู้กำกับดูแลนายพริษฐ์ หรือเพนกวิน ผู้ถูกปล่อยชั่วคราว และตั้งนายคมชาญ กับนางอรวรรณ แก้ววิบูลย์พันธุ์ เป็นผู้กำกับดูแลนายไชยอมร หรือแอมมี่ ผู้ถูกปล่อยชั่วคราว โดยให้ทำหน้าที่สอดส่องดูแลให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติตามเงื่อนไขการปล่อยชั่วคราวที่ศาลกำหนดอย่างเคร่งครัด หากมีการผิดเงื่อนไขให้ผู้กำกับดูแลรายงานให้ศาลทราบโดยเร็ว สำหรับนายภาณุพงศ์ จาดนอก จำเลยที่ 6 ในคดีหมายเลขดำที่ อ 287/2564 

นายภาณุพงศ์ จาดนอก หรือไมค์

เนื่องจากศาลได้รับแจ้งจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเกี่ยวการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ของจำเลยที่ 6 ว่า ไม่พบเชื้อ อย่างไรก็ตามผลการตรวจดังกล่าวเป็นผลการตรวจตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 มิใช่ผลการตรวจในระยะอันใกล้ ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฎว่าจำเลยที่ 6 มีประวัติการสัมผัสกับนายอานนท์ นำภา ซึ่งได้รับการยืนยันแล้วว่าติดเชื้อไวรัสดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรให้เลื่อนไปรอฟังผลการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจำเลยที่ 6 โดยขอให้เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 6 และรายงานผลการตรวจให้ศาลทราบ หากศาลได้รับแจ้งผลการตรวจเมื่อใด จึงจะได้กำหนดนัดไต่สวนคำร้องของจำเลยที่ 6 ต่อไป

ด้านนายกฤษฎางค์ นุตจรัส ทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ทราบเพียงว่า สถานีตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด มีการเตรียมนำหมายจับมาแสดงและรอควบคุมตัวนายพริษฐ์ แล้วแต่คาดว่าคดีนี้ เพนกวิน จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว เพราะเหตุผลหนึ่งที่เพนกวินได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเพราะอาการเจ็บป่วย ด้วยโรคประจำตัวหอบหืด ที่อาจส่งผลอันตรายถึงชีวิต

สำหรับนายภานุพงศ์ หรือ ไมค์ให้เลื่อนนัดฟังคำไต่สวนเพราะผลตรวจโควิดจากเรือนจำล่าสุดระบุวันที่ 6 พฤษภาคมเป็นการตรวจตามคำสั่งเดิมของศาลที่ให้ตรวจก่อนเดินทางมาพบศาลในวันนี้ ทั้งนี้ศาลมองว่าระยะเวลาตั้งแต่วันที่ตรวจ จนถึงวันนี้อาจยังไม่ปลอดภัย อีกทั้งศาลมีข้อมูลว่าไมค์เองถูกควบคุมตัวร่วมกับผู้ที่มีความเสี่ยง ซึ่งถือว่าเป็นอันตรายต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงให้เรือนจำตรวจอีกรอบ และนำผลตรวจที่ได้มา แถลงต่อศาล

อย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้รับการ ปล่อยตัว ครอบครัวของทั้งคู่จะพา แอมมี่และเพนกวินไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลทันทีเพื่อตรวจหาโรคโควิด-19 และโรคอื่น ๆ สำหรับเพนกวินเองคาดว่า ต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูสภาพร่างกายจากการอดอาหารมากกว่า 1 เดือน