วันที่ 28 เมษายน 2564 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ครั้งที่ 30/2564  โดย พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.กทม. เป็นประธานการประชุม คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนัก ผู้แทน กอ.รมน.กทม. ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ที่ประชุม ศบค.กทม. หารือถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน  ที่ส่งผลให้มีขยะติดเชื้อจากครัวเรือนของผู้ที่ต้องกักกันตัวเองเป็นจำนวนมาก โดยปัจจุบันปริมาณขยะติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ยวันละ 10 ตัน  ที่ประชุมจึงให้สำนักงานเขตประสานชุมชนในพื้นที่  เพื่อกำหนดจุดตั้งวางหรือทิ้งขยะติดเชื้อโดยเฉพาะหน้ากากอนามัย เพื่อประสานบริษัทกรุงเทพธนาคม จัดเก็บนำไปทำลายตามกระบวนการกำจัดขยะติดเชื้อ  รวมทั้งให้สำนักงานเขตประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธีเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19   นอกจากนี้มีประชาชนวิตกกังวลและมักฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบนพื้นผิวตามสถานที่ต่าง ๆ   แต่เนื่องจากการฉีดพ่นดังกล่าวอาจทำให้เชื้อโรคฟุ้งกระจายในอากาศและเป็นสาเหตุการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น   และยังเป็นอันตรายต่อผู้ฉีดพ่นด้วย  จึงขอให้สำนักงานเขตประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน  หลีกเลี่ยงการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและปรับเปลี่ยนเป็นการเช็ดถูโดยใช้แอลกอฮอล์และน้ำยาฆ่าเชื้อแทน 

คุมเข้มห้างสรรพสินค้าสถานที่ชุมนุมคนสกัดการแพร่ระบาดโควิด-19

นอกจากนี้ สำนักงานเขต จะออกตรวจแนะนำห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่ชุมนุนคนในพื้นที่  เพื่อขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ตามที่หน่วยงานราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด หากพบว่าห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่ชุมนุมคนแห่งใดเชื่อมโยงกับการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ขอให้สำนักงานเขตประสานผู้บริหารสถานที่ดังกล่าวปิดทำความสะอาดอย่างน้อย 3 วัน หากไม่ปฏิบัติตามขอให้สำนักงานเขตแจ้งมายังคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เพื่อมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งอาจมีระยะเวลามากกว่า 3 วัน ทั้งนี้เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 มิให้รุนแรงยิ่งขึ้น