เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 11 เมษายน 2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(โฆษก ตร.) เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้กำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติเอาใส่ใจ เรื่องความปลอดภัยเรื่องการจราจรในช่วงเทศการณ์สงกรานต์ โดยร่วมกันทำงานลดอุบัติเหตุทางถนน และเรื่องการแพร่ระบาดโควิด-19

สำหรับเรื่องความปลอดภัยด้านการจราจร ได้ย้ำเรื่องการกำกับดูแล เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติในพื้นที่ เน้นให้ ผู้กำกับ (ผกก.)  ออกตรวจการทำงาน โดยเฉพาะใน กองบัญชาการตำรวจนคบาล (บช.น.) เน้นเรื่องความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วงที่ผ่านมาผู้ที่ถูกตรวจพบการกระทำความผิด ให้ดำเนินการทางวินัยโดยเด็ดขาด และมีข้อห่วงใยเรื่องการตั้งด่าน ต้องไม่มีการทุจริต,ปฏิบัติตามสั่งการของ ตร. และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคโควิด-19

ทั้งนี้ ต้องช่วยกันแก้ปัญหา เรื่องการทุจริต โดยเฉพาะในจุดตรวจต่าง ๆ (ด่าน) ทุกจุดให้เน้นอุปกรณ์การบันทึกภาพ บันทึกข้อมูล การมีกล้องวงจรปิด ที่ใช้การได้ และเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นเพื่อป้องกันการทุจริต อย่างไรก็ตามก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่ ผกก. รองผกก. ต้องประชุมชี้แจง ซักซ้อมการปฏิบัติทุกผลัด อย่างไรก็ตามคาดหวังให้ ผู้บังคับบัญชา ลงไปตรวจสอบการทำงานของลูกน้อง ให้มากขึ้น และให้มีคุณภาพการทำงานให้ดีขึ้น

พล.ต.ต.ยิ่งยศ กล่าวอีกว่า เรื่องป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 กำชับให้หน่อยปฏิบัติต้องบูรณาการหน่วยงานอื่น เช่น สาธารณสุข ฝ่ายปกครอง หรือฝ่ายทหาร ต้องถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ทั้งนี้การฉีดวัคซีน ได้ประสานแพทย์ใหญ่ ตร. ให้จัดสรรดูแล ตำรวจที่ปฏิบัติในพื้นที่ แต่ ผบ.ตร. ก็ห่วงใยการทำงานของแพทย์ด้วย ว่าก็ควรต้องป้องกันตัวเอง ด้วย และกรณีแพทย์ต้องตรวจตำรวจจำนวนมาก ๆ ลองพิจารณาวิธีการอื่น ที่อาจจะเป็นการตรวจเบื้องต้นที่ได้ผลเหมือนกัน