วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ที่สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดีรังสิต  พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) พร้อมคณะ ตรวจความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามชั่วคราว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์และหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการดูแลผู้กักตัวต่างด้าว ที่อยู่ระหว่างรอส่งกลับประเทศ

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) กล่าวว่า สำหรับที่โรงพยาบาลสนามชั่วคราวแห่งนี้ ใช้สำหรับควบคุมดูแลและกักตัวคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต และรอการส่งกลับออกนอกประเทศ โดยได้รับตัวผู้ต้องกักจากสถานีตำรวจทั่วประเทศ ทั้งจากสวนพลู และบางเขน โดยขณะนี้มีผู้ต้องกักอยู่ในความควบคุม รวมแล้ว 1,615 ราย และจะมีมาตรการในการตรวจคัดกรองโรคพบผู้ต้องกักในห้องกักบางเขน มีผลการตรวจเชื้อโควิด-19 เป็นบวก 96 ราย ซึ่งขณะนี้ถูกแยกกักตัวไว้ที่โรงพยาบาลสนามชั่วคราวในห้องกักบางเขน

ในส่วนของโรงพยาบาลสนามชั่วคราวแห่งนี้ได้มีการจัดบุคลากรทางการแพทย์มาประจำ รวมถึงจากกรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ โดยมีการดูแลตามมาตรฐานของการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และดูแลในด้านความสะอาด โดยการใช้สถานที่ของอาคาร โรงยิมกองสวัสดิการตำรวจ ในพื้นที่ของสโมสรตำรวจ ตรงข้ามสนามกีฬาบุณยะจินดา พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการแพร่ระบาดของโรคออกไปนอกพื้นที่อย่างแน่นอน