นายชวินทร์  ศิรินาค  รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงผลการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่กลุ่มผู้มีสัมผัสเสี่ยงสูงย่านตลาดบางแคเพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเป็นการฉุกเฉิน ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่สามของการให้บริการด้วยหน่วยบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) มีจำนวนผู้ลงทะเบียนคัดกรอง 1,025 คน ได้รับการวัคซีน 1,006 คน ผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดจำนวน 19 คน เนื่องจากสภาพร่างกายไม่พร้อมตามดุลพินิจของแพทย์ เช่น มีความดันโลหิตสูง  ในจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนวันนี้มีผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ 3 ราย ซึ่งเป็นอาการไม่รุนแรง เช่น หน้ามืด วิงเวียนศีรษะ และเป็นปกติเมื่อได้นั่งพัก 30 นาที ทั้งนี้เมื่อรวม 3 วัน ได้ให้บริการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มผู้มีสัมผัสเสียงสูงย่านตลาดบางแคไปแล้ว 2,672 ราย  โดยยังคงให้บริการต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. -18.00 น.

โดยในวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2564 จะย้ายจุดให้บริการฉีดวัคซีนจากบริเวณตลาดสิริเศรษฐนนท์ เขตบางแค เป็นที่บริเวณวัดนิมานรดี เขตภาษีเจริญ ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน 

สำหรับหน่วยบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่เป็นการฉีดวัคซีนซิโนแวคให้กับผู้ค้าและแรงงานในตลาดที่ผ่านการคัดกรองว่ามีสัมผัสเสี่ยงสูงทั้งคนไทยและแรงงานต่างชาติ ประมาณ 6,000 คน ซึ่งในเบื้องต้นสามารถให้บริการฉีดวัคซีนได้วันละไม่น้อยกว่า 1,000 คน สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดในรอบนี้จะฉีดเข็มที่ 2 อีกครั้งช่วงวันที่ 7 – 11 เมษายน 2564