นางวรรธนา มงคลศรี (กลาง) รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ต้อนรับนายมงคล ลีลาธรรม (ขวา) ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งให้เกียรติเป็นแขกรับเชิญเสวนาทางออนไลน์ในรายการ Exporter World Talk หัวข้อ “ปฎิวัติ SMEs ด้วยดิจิทัล” จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXAC) เพื่อให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้ส่งออก SMEs เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้