วันที่ 8 มีนาคม 2564 พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการพิเศษ ฝ่ายคดีอาญา 7 มีคำสั่งฟ้อง กรณีชุมนุม “19 กันยาทวงอำนาจคืนราษฎร” เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2563 ที่ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ประกอบด้วย 1.) น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ รู้ง, 2.) นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ ไผ่ ดาวดิน, 3.) นายภาณุพงศ์ จาดนอก หรือ ไมค์รุ้ง ไมค์ ไผ่ ในความผิด ม.112

ส่วนอีก 15 คน มีความผิดตามมาตรา 116 และมาตรา 215 ของประมวลกฎหมายอาญา ประกอบด้วย 1.) นายอรรถพล บัวพัฒน์, 2.) นายชินวัตร จันทร์กระจ่าง, 3.) นายชูเกียรติ แสงวงศ์, 4.) นายณวรรษ เลี้ยงวัฒนา, 5.) นายณัทพัช อัคฮาด, 6.) นายธนชัย เอื้อฤาชา, 7.) นายธนพ อัมพะวัต,  8.) นายธานี สะสม, 9.) ภัทรพงศ์ น้อยผาง, 10.) นายสิทธิ์ทัศน์ จินดารัตน์, 11.) นายสุวรรณา ตาลเหล็ก, 12.) นายอดิศักดิ์ สมบัติคำ, 13.) นายอนุรักษ์ เจนตวนิชย์, 14.) นายณัฐชนน ไพโรจน์ และ 15.) นายไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์ หรือ “แอมมี่ the bottom blues”

ทั้งนี้ พร้อมนำตัวทั้งหมดส่งศาล และคัดค้านประกันตัว