Key Highlights• ตามแนวทางการแจกจ่ายวัคซีนเด็กและวัยรุ่นเป็นกลุ่มที่จะได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มท้ายๆและในขณะนี้วัคซีนสำหรับผู้อายุต่ำกว่า 16 ปียังอยู่ในช่วงพัฒนาและทดลอง
• แม้ไทยจะอนุญาตนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนเดินทางเข้าประเทศได้แบบไม่ต้องกักตัวในช่วงปลายปี 2021 แต่การที่เด็กยังไม่สามารถฉีดวัคซีนได้อาจทำให้หลายครอบครัวเลื่อนการเดินทางต่างประเทศออกไปก่อนซึ่งประเมินว่านักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวที่มีเด็กมาด้วยมีสัดส่วนกว่า 20% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาไทย
• ในช่วง 1-2 ปีนี้โครงสร้างของนักท่องเที่ยวอาจไม่เหมือนเดิมทั้งภาครัฐและเอกชนจึงควรเตรียมพร้อมในการทำแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดจนวางแผนปรับรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆหากนักท่องเที่ยวไม่สามารถมาแบบครอบครัวได้