เมื่อวานนี้ (3 เม.ย) รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลา 2 สมัย โพสต์ข้อความเฟสบุ๊คส่วนตัว ‘Prasert Chitapong‘ กล่าวถึงระบบราชการไทยว่า “5 ส.ในหลักการ กับ 5.ส.หน้างานจริง…..

5 ส.เป็นหลักการที่ดีในการจัดการความเป็นระเบียบร้อยของการทำงานในสำนักงาน……

แต่ 5.ส. ที่เกิดขึ้นหน้างานจริงในระบบราชการไทย เป็น 5 ส.อัปยศที่เกิดขึ้น ใช้ผิดทาง สร้างความร้าวฉานและบั่นทอนประสิทธิภาพประสิทธิผลของการทำงาน และอาจต่อเนื่องไปถึงหายนะของระบบราชการไทย หากยังเป็นไปในลักษณะเช่นนี้……”

[fb_pe url=”https://www.facebook.com/prasert.chittapong/posts/887707084766764″ bottom=”30″]