วันที่ 28 ม.ค.64 ที่ สำนักงานคำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เปิดเผยว่า วันนี้ตน พร้อม พ.ต.อ.ฉัตรชัย นันทมงคล นวท.(สบ 5) พฐก. ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ทว. เพื่อติดตาม ตรวจสอบมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในส่วนที่ให้บริการประชาชน โดยมี พล.ต.ต.เนติพงศ์ ธาตุทำเล ผบก.ทว. และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ และนำตรวจศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล รวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในหน้างานของส่วนบริการประชาชนซึ่งได้มีการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การทำความสะอาดสถานที่ทำการและอุปกรณ์เครื่องมือ ให้สะอาดปราศจากเชื้อโรค การใช้แผ่นใสกั้นระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและประชาชนเพื่อป้องกันการสัมผัสทางอากาศ หลังจากตรวจเยี่ยมส่วนบริการประชาชนแล้วได้เข้าประชุม เพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดของผู้เข้าใช้บริการ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ารับการบริการได้อย่างปลอดภัย และมั่นใจได้ว่าการให้บริการของ ทว. นั้นปลอดภัย ปราศจากเชื้อไวรัสโควิด-19