วันที่ 9 ม.ค. 64 ที่ ภ.จว.ปทุมธานี พล.ต.ต.ชยุตมารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ ตนได้เป็นประธานพิธีเปิด ทำการ “อาคาร พล.ต.ต.ดร.ชยุต
มารยาทตร์” โดยมี พระมงคลวโรปการ (ชำนาญ อุตมปญฺโญ) เจ้าอาวาส วัดชินวรารามวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ นางจุฑามาศ มารยาทตร์ ประธานแม่บ้านตำรวจ ภ.จว.ปทุมธานี พ.ต.อ.ธรรมนูญ เชาวะวนิชย์ พ.ต.อ.นิรุธ ประสิทธิเมตต์ พ.ต.อ.จักริน พันธ์ทอง พ.ต.อ.ฤทธินันท์ ปุ้ยพันธวงศ์ พ.ต.อ.มาโนช เคลือบวิจิตร พ.ต.อ.เอกชัย ลิ้มวุฒิวงศ์ รอง ผบก.ผกก.สภ. ,ผกก.สส. จนท.ฝอ.ภ.จว.และข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

พล.ต.ต.ชยุตฯ เปิดเผยอีกว่า อาคารดังกล่าวเกิดขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อใช้สำหรับการจัดพิธีและกิจกรรมต่างๆ ของข้าราชการตำรวจในสังกัด โดยอาคารดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอุปการคุณ ประกอบด้วย นางจุฑามาศ มารยาทตร์ ประธานแม่บ้านตำรวจ จ.ปทุมธานี ,นายสมชาย ร่มโพธ์ทอง กต.ตร.ภ.จว. ปทุมธานี,พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ฝ่ายธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ อ.สามโคก จว.ปทุมธานี

ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทั้ง 3 ท่าน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้การก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ดังกล่าวสำเร็จลุล่วงและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของทางราชการต่อไป