นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย แถลงข่าวเรื่องมาตรการลงโทษต่อกรณี ส.ส. พรรคเพื่อไทยที่ถอดรายชื่อออกจากคำร้องถอดถอนนายสิระ เจนจาคะ ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ ว่า ในกรณีดังกล่าว จากกระบวนการสอบสวนพบว่า เป็นการร่วมเข้าชื่อจากคำเชิญของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ได้ขอความร่วมมือให้ ส.ส. พรรคร่วมฝ่ายค้านเป็นรายบุคคลจำนวน 62 คน เป็น ส.ส. ของพรรคเพื่อไทย 24 คน ในการยื่นคำร้องดังกล่าว

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า มีส.ส.ของพรรค 1 คนที่ไม่ได้ร่วมลงชื่อ ได้ไปพูดโน้มน้าวเป็นรายบุคคลให้ถอนรายชื่อออก ซึ่งการกระทำของ ส.ส. คนนี้ย่อมหวังผลให้มีรายชื่อในคำร้องไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งพรรคเพื่อไทยจะพิจารณาลงโทษส.ส.คนนี้อย่างเด็ดขาดต่อไป

ส่วนกรณี ส.ส. ของพรรคเพื่อไทย 12 คนที่ได้ถอนรายชื่อออกไปนั้น พบว่าส.ส.หลายคนเข้าใจว่าการลงชื่อเป็นความสมัครใจรายบุคคล และไม่ทราบว่าการถอนรายชื่อของตนเองนั้นจะมีผลให้จำนวนไม่ครบตามกฎหมายและในทันทีที่ทราบว่ามีความเสี่ยงที่มีรายชื่อไม่ครบตามกฎหมายก็ได้พยายามขอแก้ไขยกเลิกการขอถอนรายชื่อแต่ไม่เป็นผล ดังนั้น ส.ส. ที่ขอถอนรายชื่อ ทางพรรคจะดำเนินการสอบสวนให้เป็นที่ยุติโดยเร็วที่สุด และให้เป็นไปตามมติพรรคให้ส.ส. ของพรรคได้ร่วมยื่นรายชื่อเพื่อร่วมถอดถอนอีกครั้งโดยเร็วที่สุด หากส.ส.ไม่ดำเนินการตามมติพรรคก็มีมาตรการลงโทษต่อไป