วันนี้ (3 ธันวาคม 2563) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.สุวัฒน์แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้มอบหมายให้พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์กิตติประภัสร์ รองผบ.ตร. เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติทางระบบ VDO Conference และได้กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ดังนี้

1.มีการติดตามสถานการณ์ด้านการข่าวและเฝ้าระวังบุคคลหรือกลุ่มที่อาจเข้ามาก่อเหตุความรุนแรงและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่มิให้เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งระหว่างผู้สมัครเกิดเหตุประทุษร้ายต่างๆหรือการกระทำผิดกฎหมายต่างๆ
2.อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางใช้สิทธิเลือกตั้งโดยเฉพาะการจัดการจราจรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3.กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรปภ. ประจำหน่วยชุดเคลื่อนที่เร็วในการระงับเหตุการขนย้ายหีบบัตรเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีเหตุการณ์ที่รุนแรงหรือกระทบต่อการจัดการเลือกตั้ง
4.สนับสนุนการปฏิบัติตามที่กกต. และกกต. จังหวัดร้องขอ
5.มีการประชาสัมพันธ์ข้อห้ามหรือกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย
6.กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่และกรอบกฎหมายที่กำหนดรวมทั้งให้การวางตัวเป็นกลาง

ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหากพบเห็นผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 191 ทั่วประเทศหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนหมายเลขสายด่วนตร. 1559 และแอพพลิเคชั่น Police I lert u