นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) โดยนำกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) พบกับผู้ซื้อ ผู้นำเข้าจากต่างประเทศ 34 ราย ใน 13 ประเทศ

ทั้งนี้เพื่อทำให้วิสาหกิจเพื่อสังคมได้มีโอกาสต่อยอดธุรกิจให้มีรากฐานที่แข็งแรงมั่นคงและยั่งยืนตามเป้าหมายของรัฐบาลซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนนโยบายการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจในประเทศของรัฐบาล ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้ให้ความสำคัญในการผลักดันผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวมาโดยตลอด คาดว่าการเจรจาธุรกิจออนไลน์ในครั้งนี้มีมูลค่าการค้ากว่า 15 ล้านบาท

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า “กิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์ Online Business Matchingตอบโจทย์วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ซึ่งมีสินค้าที่มีคุณภาพ แต่เงินลงทุนน้อย ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับช่องทางออนไลน์ของ ThaiTrade.com แพลตฟอร์มของกรมซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการ สามารถพบผู้ซื้อผู้นำเข้าศักยภาพได้โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งยังมีผู้ช่วยให้คำปรึกษาตลอดเวลา 24 ชั่วโมงอีกด้วยซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่จะทำให้มีประสบการณ์ในการส่งออกก่อนจะเข้าสู่สนามการค้าแบบ Offline ในเวทีถัดไปเมื่อมีความพร้อม