ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด (SCB Abacus) ให้มุมมองงาน “Nikkei Global Management Forum” ครั้งที่ 22 ในหัวข้ออนาคตของนวัตกรรมธุรกิจการเงินในยุคหลังวิกฤตโควิด-19ว่าการระบาดของโควิด-19 ได้ก่อให้เกิดผลกระทบในหลายเรื่องซึ่งส่งผลให้บริษัทรวมถึงสถาบันการเงินต่างๆทั่วโลกในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อปกติและผู้ให้บริการสินเชื่อบนระบบดิจิทัลมีความระมัดระวังเป็นอย่างมากเพราะตระหนักดีว่าเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโรคระบาดอย่างไรก็ดีเอสซีบีอบาคัสเล็งเห็นโอกาสจากผลกระทบเชิงบวกที่ผู้บริโภคและภาคธุรกิจมีการปรับตัวในช่วงวิกฤตโดยมีการพึ่งพาช่องทางออนไลน์มากขึ้นส่งผลให้แพลตฟอร์มบริการสินเชื่อดิจิทัลเต็มรูปแบบของบริษัทเอสซีบีอบาคัสซึ่งเป็นรายแรกของประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลทางเลือกในการพิจารณาสินเชื่อสามารถให้บริการกลุ่มเป้าหมายองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางรวมไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินแบบปกติได้ดียิ่งขึ้นถือเป็นการเปิดตลาดใหม่ที่ผู้เล่นแบบเดิมๆไม่สามารถเข้าถึงได้ในไทยท่ามกลางกระแสท้าทายที่หลายอุตสาหกรรมต้องเผชิญในรอบกว่าทศวรรษนั่นคือการแพร่ระบาดของโควิด -19
ธุรกิจฟินเทคเติบโตรวดเร็วและมีเป้าหมายในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้สร้างประโยชน์กับเจ้าของข้อมูลเองโดยเฉพาะเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงินให้เร็วง่ายและเป็นธรรมหลายคนถูกปฏิเสธเงินกู้จากธนาคารเพราะเป็นผู้ทำงานอิสระหรือทำธุรกิจส่วนตัวไม่มีสลิปเงินเดือนหรือหลักฐานที่ธนาคารต้องการแต่คนกลุ่มนี้มีรายได้และความสามารถในการจ่ายเงินบริษัทเอสซีบีอบาคัสจึงได้ริเริ่มพัฒนาแอปพลิเคชัน “เงินทันเด้อ” เพื่อนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาพิจารณาให้สินเชื่อโดยใช้ข้อมูลทางเลือกเป็นเจ้าแรกในประเทศไทย เพื่อให้คนกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้จากผลสำรวจล่าสุดของ World Economic Forum และ Sea group ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการแก่ผู้บริโภคทางอินเตอร์เน็ตในสิงคโปร์พบว่าเอสเอ็มอีมีแนวโน้มที่จะใช้เงินออมของครอบครัวหรือของตนเองแทนที่จะขอแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินในการฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจจากโควิด-19 ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวกำลังเป็นโอกาสของฟินเทครวมถึงเอสซีบีอบาคัสที่ใช้เทคโนโลยีAI และกระบวนการพิจารณาให้สินเชื่อในรูปแบบใหม่ที่ต่างจากสิ่งที่ธนาคารพาณิชย์ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันโดยปกติผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่ต้องการสมัครขอสินเชื่อจากธนาคารจะต้องมีผลการดำเนินงานมาแล้ว 3-4 ปี เพื่อให้ธนาคารทราบถึงกระบวนการจัดการตลอดจนแผนธุรกิจเพื่อนำมาวิเคราะห์เครดิตขณะที่เอสซีบีอบาคัสวิเคราะห์ข้อมูลทางเลือกที่มาจากคู่ค้าด้านการขนส่งการค้าปลีกอีคอมเมิร์ซและโทรคมนาคมตลอดจนข้อมูลทางเลือกอื่นๆเข้าสู่อัลกอริทึมเพื่อพิจารณาสินเชื่อให้กับลูกค้าได้ภายใน 15 นาทีซึ่งเป็นระยะเวลาที่เร็วที่สุดในวงการสินเชื่อดิจิทัลของประเทศไทยเราพบว่าเอสเอ็มอีมองการบริการสินเชื่อที่รวดเร็วและสะดวกเป็นเรื่องสำคัญกว่าดอกเบี้ยเราเองตระหนักว่าตลาดกลุ่มนี้ค่อนข้างเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ที่เทคโนโลยีสามารถเข้าไปมีส่วนช่วยซึ่งเอสซีบีอบาคัสโชคดีที่ได้เริ่มให้บริการก่อนที่วิกฤตโควิด-19 จะเกิดขึ้นจึงทำให้แอปพลิเคชันเงินทันเด้อ ได้รับผลตอบรับอย่างดีจากลูกค้า
ดร.สุทธาภากล่าวทิ้งท้ายว่าเทคโนโลยี AI ในธุรกิจการเงินในอนาคตจะเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรข้ามอุตสาหกรรม (cross-industry partnership) ซึ่งปัจจุบันทางบริษัทได้จับมือกับพันธมิตรจากภาคธุรกิจอีคอมเมิร์ซเทเลคอมและบริษัทขนส่งเพื่อร่วมกันสร้างบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ที่ทั่วถึงและเป็นธรรมให้กับลูกค้าและยังสามารถนำเทคโนโลยีcredit scoring และ fraud detection ที่ทางบริษัทพัฒนาไปต่อยอดในธุรกิจอื่นๆของ partner ได้อีกด้วยนอกจากนี้บริษัทยังเปิดโอกาสทำงานร่วมกับสถาบันการเงินอื่นๆรวมทั้งมองหานักลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investors) ที่มีความพร้อมในเรื่องเครือข่ายและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของเอสซีบีอบาคัสได้ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งนี้ดร.สุทธาภาเป็นผู้บริหารจากภาคการเงินของประเทศไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ร่วมเป็นวิทยากรโดยมีวิทยากรชื่อดังและผู้บริหารชั้นนำระดับโลกเข้าร่วมแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของธุรกิจในโลกที่กำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงในวิกฤตโควิด-19 ในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนโดยในงาน Nikkei Global Management Forum ปีนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกภายใต้วิกฤตโควิด-19 ในหลายหัวข้ออาทิกลยุทธ์ธุรกิจท่ามกลางความผันผวนบทบาทของเทคโนโลยีในธุรกิจต่างๆรวมถึงการปรับรูปแบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยและการบริหารทักษะคนในองค์กรโดยมีมีกลุ่มผู้ฟังได้แก่ผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทชั้นนำต่างๆทั่วโลกทั้งนี้มีวิทยากรที่มีชื่อเสียงมากมายจากทั้งภาคธุรกิจองค์กรระหว่างประเทศสื่อสารมวลชนและมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก