ตามที่มีรายงานข่าวจากสื่อมวลชนว่ามีการประกาศขายข้อมูลผู้ใช้ Lazada ของไทยกว่า 13 ล้านรายชื่อนั้นล่าสุดนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีเอสได้ให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าข้อมูลที่ปรากฏเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล วันที่ทำธุรกรรมจำนวนเงินช่องทางการขาย(ซึ่งปรากฏหลายช่องทาง เช่น Lazada, Facebook, Line, Shopee, ฯลฯ) และเป็นข้อมูลในปีพ.ศ.2561

นอกจากนี้ทางกระทรวงดิจิทัลฯ ได้ตรวจสอบกับ Lazada ประเทศไทยแล้ว โดย Lazada ยืนยันว่าข้อมูลข้างต้นไม่ได้รั่วไหลออกไปจากระบบของ Lazada และ Lazada อยู่ระหว่างการสืบหาต้นตอและตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลข้างต้น

โดยในต้นสัปดาห์หน้านายพุทธิพงษ์ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ของ ETDA, คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ, Shopee, Lazada, รวมถึงผู้ให้บริการ e-commerce ทุกแพลตฟอร์มมาหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลผู้บริโภคและป้องกันการถูกแฮกเกอร์ล้วงข้อมูลนำไปขายและอาจนำไปใช้ในทางที่ไม่เป็นผลดีในอนาคตต่อไป

นายพุทธิพงษ์ ย้ำด้วยว่ากระทรวงดิจิทัลฯให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนในระดับสูงสุดจึงได้ประสานความร่วมมือกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องมาหารือเพื่อหาแนวทางป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นแล้วบ่อยครั้งและเป็นการป้องกันเหตุในอนาคตเพื่อหาทางรับมือในทุกสถานการณ์