วันที่ 3 พ.ย. 2563 ที่ห้องศรียานนท์ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ดร.ปิยะ อุทาโย รองผบ.ตร ให้การต้อนรับ พลอากาศเอกสุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ พล.ต.ต.นายแพทย์ โสภณ กฤษณะรังสรรค์ ประธานมูลนิธิสอนช่วยชีวิตและคณะวิทยากรฝึกอบรม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการฝึกใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ ด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ให้กับสื่อมวลชน ประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีพ.ต.อ.หญิง รัตนา ภักดีศุภผล และคณะวิทยากรอีกจำนวน 15 ท่าน ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม พล.ต.ต.ญาณพงศ์ กล่าวว่า การช่วยฟื้นชีวิตเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยชีวิตผู้ป่วยทั้งในและนอกโรงพยาบาล เนื่องจากชาชนทุกคนมีโอกาสเผชิญกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน อีกทั้งการเสียชีวิตแบบกระทันหันนั้นเกิดขึ้นได้บ่อยด้วยสาเหตุต่าง ๆ เช่นโรคหัวใจ การแพ้ยา การแพ้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย การถูกไฟฟ้าดูด สำลักควันไฟ และการจมน้ำ

พล.ต.ต.ญาณพงศ์ กล่าวต่อว่า การที่คนเราหยุดหายใจหรือหัวใจหยุดกระทันหันหากถ้าปล่อยไว้นานเกิน 4 นาที แม้นจะช่วยให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ในภายหลัง ก็จะเกิดสภาวะการตายของเซลล์สมองอย่างถาวร ดังนั้นหากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยมีความรู้ความสามารถและทักษะในการประเมิน ในการวินิจฉัย และการจัดช่วยฟื้นชีวิตกับภาวะฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจะให้ผู้ป่วยสามารถต่อชีวิตและปลอดภัยจากความพิการได้

พล.ต.ต.ญาณพงศ์ กล่าวต่อว่า ดังนั้นทางสำนักงานกองสารนิเทศ สำนักงานตํารวจแห่งชาติ เห็นว่าการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติสำหรับประชาชนนั้น มีประโยชน์และมีความรู้ต่อผู้เข้ารับการอบรม จึงขออนุมัติโครงการจาก พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อเปิดการฝึกอบรมดังกล่าว