นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยถึงกิจกรรมและบรรยากาศก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ โรงแรมสแปลช บีช รีสอร์ท ไม้ขาว ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เยี่ยมชมบูธประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต โครงการพัฒนาทางหลวงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โครงการพัฒนา Smart CityData Platform และโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก โดยนายกรัฐมนตรีร่วมปรุง “ยำสับปะรดกุ้งมังกร” ซึ่งเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นและสินค้า GI ของภูเก็ต ย้ำความเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร หรือ Creative City of Gastronomy ของจังหวัดภูเก็ต

โดยนายกรัฐมนตรี ได้เสนอแนะการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ได้ร่วมปรุงอาหารเมนู “ยำสับปะรดกุ้งมังกร” ในส่วนของโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเชื่องโยงเครือข่ายถนนทุกเส้นทางนั้น รัฐบาลเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้วยการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐภาคเอกชน หรือ PPP เพื่อยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทย และเกิดความคุ้มค่าในการลงทุน รวมถึงประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงความสำคัญในการจัดทำข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อให้ฐานข้อมูลสำคัญในการดำเนินนโยบาย โดยพัฒนาต่อยอดระบบข้อมูลให้ภาครัฐและเอกชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ขณะที่โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก จะมอบหมายให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติศึกษาความเป็นไปได้รวมทั้งรูปแบบการลงทุนด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด