นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯพร้อมสร้างความรู้และส่งเสริมเกษตรกร ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี จึงได้กำหนดจัดงาน FTA Fair “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 7 วัน ที่ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) พร้อมสร้างเครือข่ายให้กับผู้ประกอบการเพื่อขยายการส่งออกไปตลาดต่างประเทศ พร้อมสนับสนุนสินค้าคุณภาพจากเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ

สำหรับภายในงานมีการจัดสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ประโยชน์จาก FTA ขยายตลาดสู่ต่างประเทศ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา สภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมบรรยายให้ความรู้ อาทิ โอกาสของสินค้าชาและกาแฟส่งออกด้วยเอฟที เทคนิคการใช้ GI เพื่อเพิ่มมูลค้าสินค้า รวมถึงการใช้ประโยชน์จาก FTA เพิ่มแต้มต่อทางการค้า

นอกจากนี้ ยังมีการออกบูธจำหน่ายสินค้าคุณภาพของเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการจากจังหวัดต่างๆ รวม 40 ราย รวมทั้งการเจรจาสร้างเครือข่ายและจับคู่ธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการ และหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ เช่น สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น และคลินิกให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก FTA