นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า สำหรับแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)อยู่ระหว่างการตอบกลับความคิดเห็นของหน่วยงานเช่น สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ซึ่งล่าสุดได้หารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้ว เรื่องการชำระหนี้สินที่มีอยู่ 1.2 แสนล้าน ทั้งนี้คาดว่าจะเสนอ คณะรัฐมนตรีได้ภายในสัปดาห์ที่2 ของเดือนพฤศจิกายน 2563

ขณะที่การเดินทางลงพื้นที่ครม.สัญจร จ.ภูเก็ต จะเดินทางไปตรวจความพร้อมของสนามบินในการรองรับนโยบายของรัฐบาลในการเปิดรับนักท่องเที่ยว นอกจากนี้จะดูโครงการที่ได้ศึกษาไว้ เช่น โครงการรถไฟฟ้า มอเตอร์เวย์ และทางด่วน กระทู้-ป่าตอง ที่กระทรวงคมนาคมได้ศึกษาไว้ ส่วนจะเสนอ ครม.ขออนุมัติเรื่องใดนั้น คาดว่าจะพิจารณาจากข้อเสนอของเอกชนที่จะประชุมร่วมกัน ว่ามีเรื่องใดบ้าง ส่วนการสร้างสนามบินภูเก็ตแห่งที่2 จ.พังงา จะต้องสอบถามรายละเอียดอีกครั้ง