เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ที่บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการพล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เปิดเผยว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มีความห่วงใยกําลังพล ที่มาปฏิบัติหน้าที่กองร้อยควบคุมฝูงชน ในการสนับสนุนภารกิจ ตร. ประกอบกับกรณีมีการนําข้อมูลภาพถ่ายอาหารของเจ้าหน้าที่ตํารวจควบคุม ฝูงชน ที่ไม่เหมาะสมทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณของอาหาร ออกเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ทําให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ และกระทบต่อขวัญและกําลังใจของกําลังพล จึงได้สั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันดูแลกําลังพล อย่างเต็มกําลังความสามารถ และมอบหมายให้ลงมาติดตามดูแลในเรื่องที่พักและอาหารของกําลังพลแต่ละหน่วย ที่มาปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามและตรวจสอบข่าวสารดังกล่าว ประกอบกับความห่วงใยของ ผบ.ตร. ในวันนี้จึงได้มาตรวจเยี่ยมกําลังของกองร้อยควบคุมฝูงชน ณ บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ พบกองร้อยควบคุมฝูงชนของ จว.นครราชสีมา จํานวน 150 นาย, กองร้อยควบคุมฝูงชนของ จว.อํานาจเจริญ จํานวน 159 นาย และกองร้อยควบคุมฝูงชน ของ จว.มหาสารคาม จํานวน 169 นาย ได้นําความห่วงใยของ ผบ.ตร. มาถ่ายทอดให้กําลังพลทุกนาย รับทราบ พร้อมสุ่มตรวจอาหารของกองร้อยควบคุมฝูงชน ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของกําลังพลทุกนาย และร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องการจัดอาหารและการเผยแพร่ข่าวสารในเชิงลบ ร่วมกับ บช.น. เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจของกําลังพลที่มาปฏิบัติหน้าที่ทุกนาย ตามข้อห่วงใยของท่าน ผบ.ตร.

จากการลงตรวจสอบ พบว่าอาหารมีคุณภาพตามหลักโภชนาการ ไม่ได้เป็นอย่างที่เป็นข่าวเชิงลบแต่อย่างใด