วันที่ 20 ต.ค.63 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ โซน C ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. : พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. พร้อมด้วย นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิดัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม,พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษก ตร. และ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. ร่วมกันแถลงข่าว มีประเด็นการแถลงข่าว ดังนี้

ชี้แจงผลการดำเนินงานของ บช.น. ในการเตรียมความพร้อมการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และการอำนวยความสะดวกด้านจราจรในพื้นที่การชุมนุม และผลการดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดที่ทำลายป้อมจราจรบริเวณแยกบางนา และแจ้งเตือนผู้ที่ก่อความวุ่นวาย

รองปลัดกระทรวงดิจิดัลเพื่อเศษรฐกิจและสังคม ชี้แจงขึ้นตอนการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ที่ 4/2563

ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลอันเป็นเท็จ