นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า การประชุม ครม. ในวันนี้คาดว่าจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นการขอเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ โดยที่รัฐบาลเป็นเจ้าภาพ รวมถึงเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติตามมาตรา 165 เพื่อรับฟังความเห็นของสมาชิกรัฐสภาในการหาทางออกของประเทศ ซึ่งแนวโน้มน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีเพราะนายกรัฐมนตรีก็เห็นด้วย

ทั้งนี้ หากมีการเปิดประชุมรัฐสภาได้จริง ก็อยากเห็นข้อสรุปให้มีการคณะทำงานหรือกรรมาธิการ โดยมีตัวแทนทั้งจากสมาชิกรัฐสภา และคนนอก เพื่อหารือถึงทางออกของประเทศและการมีตัวแทนจากทุกฝ่ายน่าจะทำให้คณะทำงานชุดที่แต่งตั้งขึ้นเป็นที่ยอมรับ และตามระบอบประชาธิปไตยต้องใช้กลไกของสภา ซึ่งมีตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศหาทางออกของปัญหา ส่วนกรอบเวลาน่าจะต้องเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด และส่วนตัวเห็นว่าในการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญ หากนำเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาหารือด้วยได้ก็ยิ่งดี หรือ หรือให้เป็นวาระแรกในการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญ

ส่วนข้อเสนอของฝ่ายค้านและผู้ชุมนุมที่เรียกร้องให้ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฝ่ายความมั่นคงจะเป็นผู้พิจารณาซึ่งที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าการใช้อำนาจตามกฎหมายฉบับนี้จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ขณะที่จุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ในการร่วมรัฐบาลยังคงเหมือนเดิม ทั้งการผลักดันรายได้เกษตรกรและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ