ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ระบุจะมีการใช้มาตรา 44 กับข้าราชการที่ทุจริตในกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ของกระทรวงศึกษาธิการ ว่า วันนี้ในที่ประชุม คสช.ตนให้แนวทางในเรื่องการพิจารณาบทลงโทษการทุจริตที่ต้องเข้มงวดมากขึ้น โดยออกมาตรการต่อต้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับรัฐบาล เพราะ คสช.มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญเสนอมาตรการให้รัฐบาลปฏิบัติ

เช่น กรณีที่มีข้อร้องเรียนมาก็ให้ต้นสังกัดตรวจสอบขั้นต้นภายใน 7 วัน และให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ถ้ามีมูลก็ปรับย้ายออกมาก่อนถ้าร้ายแรงก็ย้ายมาที่สำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร และรัฐวิสาหกิจ และถ้าผิดจริงก็จะมีทั้งเรื่องวินัย คดีอาญา และแพ่ง แต่ถ้าไม่ถึงขั้นไล่ออกก็กำหนดห้ามปรับย้ายสูงขึ้นหรือเทียบเท่าตำแหน่งเดิมขึ้นบัญชีไว้ 3 ปี ไม่เช่นนั้นจะไม่กลัวกัน ไม่ใช่พอตรวจสอบเสร็จก็กลับมาใหม่อีกต่อไปนี้ไม่ให้แล้ว ส่วนอีกเรื่องคือการทำงานไม่มีประสิทธิภาพไม่เกิดประสิทธิผลไม่ตรงตามนโยบายเพื่อแก้ปัญหาเกียร์ว่าง วันนี้จะเข้มงวดทั้งหมด ไม่เช่นนั้นสื่อและสังคมไม่ไว้วางใจและปัญหาจะกลับมาที่รัฐบาลอีก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าว

เมื่อถามว่า สรุปแล้ว พล.อ.ประยุทธ์ ยังไม่ออกมาตรา 44 แก้ปัญหาทุจริตกองทุนเสมาฯ หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ ตอบว่า ไม่ใช้ม.44 เพราะมีกฎหมายอยู่แล้ว เพียงแต่เข้มงวดขึ้น ซึ่งขั้นตอนแรกเป็นเรื่องของกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน 7 วันและ 30 วัน อีกขั้นเป็นเรื่องของกรรมการสอบสวนในเรื่องวินัยว่าควรจะย้ายออกหรืออยู่ในกระทรวงฯ จากนั้นเป็นขั้นตอนตามกฎหมาย คดีอาญาและแพ่ง เช่น กรณีการทุจริตเงินผู้ไร้ที่พึ่ง ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือกรณีของกระทรวงศึกษาธิการ มีคณะอนุกรรมการสามัญ(อ.ก.พ.) ประจำส่วนราชการระดับกระทรวงดำเนินการอยู่ซึ่งอาจจะให้ออกจากราชการไว้ก่อนก็ได้

เมื่อถามว่า กรณีทุจริตกองทุนเสมาฯ พล.อ.ประยุทธ์ คิดว่าเป็นขบวนการใหญ่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ ตอบว่า เขาตรวจสอบอยู่ๆ ประเด็นคือทำไมอยู่นานนัก ตนก็ไม่เข้าใจตรงนี้เหมือนกัน แต่เขาบอกว่ารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว คราวนี้ก็ต้องไปสอบว่าใช่หรือไม่ใช่ถึงใครก็ถึงคนนั้น รัฐบาลก็เร่งรัดกระบวนการตรวจสอบให้เร็วขึ้น เอาหน่วยงานภายนอกไปตรวจสอบด้วย มีทั้ง ศอตช. , ป.ป.ช. , ปปง. , ป.ป.ท.และถ้าจำเป็นก็มีมาตรา 44 ประเด็นสำคัญผู้ที่มีความมัวหมองในเรื่องทุจริตหรือเรื่องอื่นทุกกรณีที่มีผลกระทบอย่างการค้ามนุษย์อะไรต่างๆ เราจะไม่มีการปรับย้าย 3 ปี ถ้ามีคดีอาญาก็เอาออกไป วันนี้ตัวอย่างอันแรกข้าราชการของตำรวจอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีค้ามนุษย์ระดับ พ.ต.อ.ลงมา 14 ราย ย้ายมาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และจะพิจารณาต่อว่าจะให้ออกจากราชการหรือไม่

เมื่อถามว่า พล.อ.ประยุทธ์ เชื่อหรือไม่ผู้ที่ทุจริตกองทุนเสมาฯ ดำเนินการเพียงคนเดียว พล.อ.ประยุทธ์ ตอบว่าจะไปเชื่ออะไร ต้องเชื่อด้วยหลักฐาน โอนเงินไปที่ใคร ถ้าไม่มีหลักฐานแล้วตนจะไปเชื่อใคร หลักฐานมีเพียงอย่างเดียวว่ามีเงินขาดหายไปจากบัญชีตรงนี้โอนเข้าไป 20 บัญชี ก็ไปดูมาอย่างไร บางทีไม่มีชื่อเจ้าของบัญชี ก็ต้องไปสอบต่อจากกระบวนการธนาคารที่เป็นคนโอนเงิน มันสอบได้อีกไกล แต่ขั้นตอนแรกคนแรกโดนก่อน