นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า นักลงทุนมีความกังวลต่อสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมไม่มากนัก เนื่องจากการชุมนุมไม่ได้ยืดเยื้อหรือมีความรุนแรงเกิดขึ้น ทำให้ไม่มีผลกระทบต่อตลาดทุนหรือระบบเศรษฐกิจ ซึ่งการชุมนุมที่ผ่านมานั้น ยังอยู่ในระดับที่รัฐบาลสามารถบริหารจัดการได้

อย่างไรก็ตามเหตุการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ คงมีผลกระทบต่อจิตวิทยาของนักลงทุนเท่านั้น ซึ่งหากไม่มีเหตุการณ์บานปลาย หรือมีความรุนแรง คงไม่มีผลกระทบต่อภาพรวมในการลงทุน หรือความมั่นใจในการลงทุน