วันนี้ 14 ตุลาคม 2563) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยความคืบหน้าในการตรวจสอบข้อเท็จจริงปมเงินเบี้ยเลี้ยงโควิด ว่า เมื่อวานนี้ (วันที่ 13 ต.ค. 2563) พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะจเรตำรวจส่วนกลางประกอบด้วยพล.ต.ท. อดิศร์ งามจิตสุขศรี รองจตช. พล.ต.ท.เชษฐาโกมลวรรธนะจตร. (หน.จต. ) พล.ต.ท.ชัยพร พานิชอัตรา จตร. พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์จตร. ลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงปมเงินเบี้ยเลี้ยงโควิดที่ภ.จว.ขอนแก่นและภ.จว.เลย เพื่อรับฟังคำชี้แจงเป็นข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเงินค่าตอบแทนภารกิจป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 งวดแรกปีงบประมาณ 2563

พล.ต.ต.ยิ่งยศ กล่าวต่อว่า โดยกรณีดังกล่าว พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้สั่งการให้จเรตำรวจเร่งตรวจสอบประเด็นดังกล่าวโดยเร่งด่วนเนื่องจากกระทบต่อขวัญกำลังใจข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานในภารกิจป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลโดยมติ ครม.ได้ให้ความสำคัญกับผู้ปฏิบัติงานในภารกิจดังกล่าว ทั้งการตั้งจุดสกัดเคอร์ฟิวส์ การจัดชุดตรวจบูรณาการกับหน่วยปกครองและแพทย์ในพื้นที่ การจัดชุดประชาสัมพันธ์ต่างๆให้กับหน่วยปฏิบัติต่างๆในตร.ทั่วประเทศ

พล.ต.ต.ยิ่งยศ กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่จ.ขอนแก่น และจ.เลย ในครั้งนี้เป็นพื้นที่แรก เนื่องจากทั้ง 2 จังหวัด มีข่าวสถานีตำรวจที่เป็นที่สนใจของสังคม จึงนำคณะลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อมูลจากข้าราชการตำรวจและผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง โดยการตรวจสอบครั้งนี้ ทางพล.ต.อ.วิสนุ ได้จัดทีมตรวจสอบ ตามคำสั่งตร.ที่ 518/2563 ลง 9 ต.ค. 63 มอบหมายให้พล.ต.ท.อดิศร์ งามจิตสุขศรี รองจตช.เป็นหัวหน้าคณะ มีการแบ่งคณะทำงานย่อยแต่ละสายจากสำนักงานจเรตำรวจ ทุกกองตรวจ ปูพรมกระจายทีมออกตรวจสอบกรณีดังกล่าวและรับฟังเสียงตำรวจผู้น้อยระหว่างลงพื้นที่ทั่วประเทศโดยมีรองผบช. ที่ทำหน้าที่จเรตำรวจระดับพื้นที่ร่วมปฏิบัติเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ตามกำหนด

พล.ต.ต.ยิ่งยศ กล่าวอีกว่า ส่วนผลการลงพื้นที่ในวันนี้ได้เปิดโอกาสให้หน่วยได้ชี้แจง ซึ่งทางคณะใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นส่วนรายละเอียดได้ให้คณะทำงานย่อยลงไปตรวจข้อมูล เอกสารหลักฐานในเชิงลึก ซึ่งต้องเอามาประกอบกัน ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบการเงินและเอกสารต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบ จึงต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ง เพื่อไม่ให้ผิดพลาดในการดำเนินการ