นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ ร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม ที่เสนอโดยกระทรวงยุติธรรมแล้วว่า เป็นข่าวดีสำหรับประชาชนที่บริโภคพืชกระท่อมเป็นสมุนไพร ชูกำลังในการทำงาน ซึ่งเป็นปัญหาในทางกฎหมายสำหรับเกษตรกร และผู้ใช้แรงงานมาโดยตลอด ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม โดยมีสาระสำคัญ 5 ประการ ซึ่งเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม ฉบับของรัฐบาล ยังไม่ครอบคลุมปัญหาของพืชกระท่อมทั้งหมด จึงขอนำเสนอร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม อีกฉบับหนึ่งในนาม ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ขึ้นมาประกบร่างของรัฐบาล ซึ่งจะเพิ่มเติมสาระสำคัญของพระราชบัญญัติพืชกระท่อม อีก 5 ประการ คือ 1.ให้ปลูกได้ครัวเรือนละหนึ่งต้น 2.การปลุกเป็นพืชเศรษฐกิจต้องใช้รูปแบบวิสาหกิจชุมชน และต้องได้รับอนุญาตจาก ปปส. 3.สามารถแปรรูปเป็นยาสมุนไพร เพื่อรักษาโรค ต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 4.สามารถแปรรูปเป็นชนิดผงในลักษณะเป็นผงชาใบกระท่อมได้ และ 5.การปรุงเป็นเครื่องดื่มชูกำลังโดยไม่มีส่วนผสมของสารเสพติด

อย่างไรก็ตาม ตนเห็นด้วยกับการมี พระราชบัญญัติว่าด้วยพืชกระท่อมโดยเฉพาะ ซึ่งในขณะนี้สภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวกับการปลดล็อคพืชกระท่อม 2 ฉบับคือ ร่างแก้ไขพระราชบัญญัตยาเสพติด พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. … และคาดว่า สภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาแล้วเสร็จในสมัยประชุมสามัญนี้อย่างแน่นอน