นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการชุมนุมในวันพรุ่งนี้ ว่า ตนเองเคยเป็นอดีตแกนนำ นปช. อดีตแกนนำคนเสื้อแดง มีความดีใจมากที่สุด ที่เห็นอดีตคนเสื้อแดงทั่วทั้งแผ่นดิน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบัน และประกาศจุดยืนจะไม่มาร่วมการชุมนุมในวันพรุ่งนี้ (14 ต.ค.63) เพราะรู้ดีอยู่ว่ากลุ่มแกนนำเหล่านี้ เป็นกลุ่มแกนนำที่มาชุมนุมเพื่อก้าวล่วง จาบจ้วงสถาบัน พวกเราคนไทยที่จงรักภักดี จะไม่ยอมให้ใครมาแตะต้อง แม้กระทั่งอดีตคนเสื้อแดงทั้งหลายทั้งปวงที่รักประชาธิปไตย เพราะเราทุกคนมีจุดยืน คือปกป้องเทิดทูนสถาบัน อย่างแท้จริง

ขอขอบคุณนายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. ที่ได้ประกาศจุดยืนในการที่ให้ข้อคิดให้สติกับคนที่จะมาชุมนุม จะส่งข่าวไปถึงคนเสื้อแดง ว่าอย่าได้มาร่วมชุมนุม เพราะการชุมนุมครั้งนี้เป็นการเรียกร้องปฏิรูปสถาบัน จาบจ้วงสถาบัน ซึ่งเราไม่ควรที่จะไปก้าวล่วงเด็ดขาด

ขอบคุณนายขวัญชัย ไพรพนา อดีตประธานชมรมคนรักอุดร ชาวอุดรธานีทั้งหลายทั้งปวง และชาวอีสานทุกคน ซึ่งเห็นจุดยืนของนายขวัญชัยแล้วว่า ไม่ยุ่งเกี่ยวการเมือง และไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชุมนุมครั้งนี้ ตลอดจนได้ประกาศจุดยืนชัดเจนว่า เทิดทูนสถาบัน ปกป้องสถาบัน และไม่ต้องการที่จะให้ใครมาร่วมในการชุมนุมในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ร่วมกับกลุ่มที่ก้าวล่วงสถาบัน

และขอบคุณถึงอดีตประธานหมู่บ้านคนเสื้อแดงแห่งประเทศไทย นายอานนท์ แสนน่าน และเครือข่ายสมาชิกอดีตหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทย ทุกภาค ทุกจังหวัด ที่ได้ประกาศจุดยืนในการไม่เข้าร่วมชุมนุม 14 ตุลาคม 2563 ดีใจที่เห็นพี่น้องอดีตคนเสื้อแดงทุกกลุ่มแกนนำ ทุกคนได้ประกาศจุดยืนปกป้องสถาบัน

ทั้งนี้นายสุภรณ์ แรมโบ้ กล่าวว่า เชื่อมั่นว่าใครที่ไปอวดอ้างเสื้อแดง ร่วมกับกลุ่มคณะราษฎร ที่จะมีการชุมนุมในวันพรุ่งนี้นั้น ถือว่าแดงเหล่านั้น เป็นแดงล้มเจ้า แดงไม่รักประชาธิปไตย แดงไม่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะพวกเราที่เคยเป็นอดีตคนเสื้อแดงที่เคยต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนั้น ทุกคนนายจตุพร นายขวัญชัย นายอานนท์ และแกนนำอีกหลายคน มีจุดยืนชัดเจน นั่นคือเราเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพวกเราพร้อมที่จะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ให้ใครมาจาบจ้วง ก้าวล่วงแตะต้องสถาบันอย่างเด็ดขาด