นายนิกร จำนง ในฐานะโฆษกคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเสนอความเห็นในประเด็นข้อกฎหมาย กล่าวว่า การที่แถลงผลการ พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของอนุกรรมาธิการฯ ไม่ได้เป็นมติ แต่เห็นว่า เป็นความเห็นของเสียงส่วนใหญ่ ซึ่งในการรายงานต่อคณะกรรมาธิการฯ และในที่ประชุมรัฐสภา ทางอนุกรรมาธิการฯจะทำเป็นรายงานในรายละเอียดว่า ใครมีความเห็นอย่างไร เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย โดยทำเป็นประเด็นความเห็นในข้อกฎหมาย และบันทึกในรายงาน เพื่อให้สมาชิกรัฐสภาได้ตัดสินใจ ซึ่งส.ส. ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้ง 6 ร่างที่เสนอ ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ จึงได้ร่วมกันลงชื่อเสนอร่างแก้ไขไม่เช่นนั้นคงไม่กล้าลงชื่อ ดังนั้น หากใครเห็นว่าขัดรัฐธรรมนูญ ก็ควรต้องไปยื่นศาลเอาเอง

ส่วน หาก ส.ว. ยังกังวลว่า ขัดรัฐธรรมนูญแล้วไม่ลงมติ รับหลักการ จะส่งผลอย่างไร นายนิกรกล่าวว่า หากส.ว.ไม่ลงมติ ก็จะทำให้ร่างรัฐธรรมนูญถูกคว่ำ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครชี้ได้ว่าทั้ง 6 ร่าง ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ แต่เสียงส่วนมากในคณะอนุกรรมาธิการ ที่ดูด้านกฎหมาย เห็นว่า ไม่ขัด ซึ่งเรื่องนี้ไม่มีใครตัดสินได้ นอกจากศาลรัฐธรรมนูญ