นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับ นายคิม เช พง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะ ในโอกาสที่รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้ารับตำแหน่ง ณ ห้องรับรอง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อหารือความร่วมมือด้านต่าง ๆ ระหว่างไทย-เกาหลีเหนือและมีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเป็นระยะเวลา 45 ปี โดยรัฐบาลไทยอยู่ระหว่างการดำเนินการตามข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) ร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศในการกดดันให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์ อย่างไรก็ตามรัฐบาลไทยและเกาหลีเหนือยังมีการติดต่อพูดคุยในกรอบความร่วมมือเวทีระหว่างประเทศต่างๆ และในปี 2543 เกาหลีเหนือได้เข้าร่วม ASEAN Regional Forum (ARF) ซึ่งเป็นผลมาจากการผลักดันของไทย

ในส่วนขอการค้าการลงทุน แม้เกาหลีเหนือไม่ใช่ประเทศเป้าหมายของรัฐบาลไทยแต่ไทยยังคงเป็นที่น่าสนใจของภาคเอกชนเกาหลีเหนือเข้ามาลงทุนด้วย

ทั้งนี้ ย้ำว่า ไม่ได้มีการหารือในเรื่องทางการเมืองและไม่ได้หารือในเรื่องของปัญหาภายในเป็นเพียงการมาแสดงความยินดีในโอกาสที่ตนเข้ารับตำแหน่งเท่านั้นและทางเกาหลีเหนือเองก็ระบุว่าได้เดินหน้าตามหลักมนุษยชนเห็นใจ ซึ่งกันและกันในฐานะมิตรประเทศท่ามหลางวิกฤตโควิด-19 รวมถึงในส่วนของความ
ร่วมมือระดับนานาชาติด้านมนุษยชน พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่พรรคแรงงานเกาหลีเหนือ ก่อตั้งครบ 75 ปี โดยได้ชื่นชมที่ทางพรรคมีความเข้มแข็ง เป็นที่พึ่งของประชาชน และปกครองประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การนำของท่านผู้นำ คิม จองอึน แห่งเกาหลีเหนือด้วย