นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากที่สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม หรือ APi ได้นำผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมในเครือข่ายจำนวน 10 ราย เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยในงาน THAIFEX-Anuga Asia 2020 ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงศักยภาพและคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย

อีกทั้ง ยังเป็นการบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าเช่นเดียวกับในภาวะปกติ โดยสินค้าที่นำมาจัดแสดงและจำหน่าย อาทิ ผลิตภัณฑ์สารให้กลิ่นรสสำหรับเครื่องดื่มและเบเกอรี่ สะตออบแห้งชนิดคืนรูปสด เครื่องดื่มน้ำมะขามแดง ซอสน้ำพริกสมุนไพรพร้อมทาน ซึ่งผลปรากฏว่ามีผู้นำเข้า อาทิ จากประเทศจีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลี เวียดนาม สหรัฐอเมริกา และแคนาดา

รวมทั้ง ผู้บริโภคภายในประเทศให้ความสนใจเกินความคาดหมาย โดยมีมูลค่าคาดการณ์การส่งออกภายใน 1 ปี ของผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายในครั้งนี้ ประมาณ 8 ล้านบาท

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการหลายรายที่เข้าร่วมงานมีความเห็นในทิศทางเดียวกันว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในช่วงที่ธุรกิจประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดในการขยายช่องทางการจำหน่ายและประชาสัมพันธ์สินค้า การจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการมีช่องทางการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น