นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธี เปิดงาน Thailand Clean Energy Network 2020 ว่า เป็นกระตุ้นให้ผู้ผลิตไฟฟ้าทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ร่วมกันการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคผลิตไฟฟ้า โดยในปี 2562 กฟผ. และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน สามารถลดก๊าซเรือนกระจกลงได้ถึง 10.03 ล้านตัน และจากความร่วมมือนี้ กฟผ. จะรวบรวมผลการทำงานให้กระทรวงพลังงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายแผนการดำเนินการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าชเรือนกระจกและการดำเนินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Nationally Determined Contribution : NDC)

ขณะเดียวกัน กฟผ. ยังได้เปิดตัวธุรกิจซื้อขายใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน ที่กฟผ.ได้รับการรับรองจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่คาดว่าว่าธุรกิจ นี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ โดยกลไกดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศมากยิ่งขึ้น ช่วยกระตุ้นให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก และยังเป็นเครื่องมือที่จะนำประเทศไทยไปสู่เป้าหมายระดับชาติ เพื่อให้คนไทยได้ใช้พลังงานสะอาดและยั่งยืน และช่วยให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ