นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่มอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตามนโยบายเรื่องลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ด้านที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน ภายใต้โครงการ “ธนารักษ์ประชารักษ์” พร้อมเปิดเผยว่า วันนี้ได้มามอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุของจังหวัดนครสวรรค์ โดยเป็นการดำเนินการต่อเนื่อง เป็นจังหวัดที่ 11 โดยเป็นการมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุรอบที่สอง ซึ่งในรอบแรกนั้นได้รับเกียรติจาก พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเข้าร่วมมอบสัญญาเช่าฯ ไปเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

สำหรับการดำเนินการในวันนี้ ได้นำที่ดินราชพัสดุแปลงเขตประกาศหวงห้ามที่ดินฯ พ.ศ.2483 ตำบลหนองหลวง อำเภอ ท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ นำมาจัดให้ราษฎรผู้ครอบครองเช่าที่ราชพัสดุจำนวน 960 ราย เนื้อที่ประมาณ 2,456 – 1 – 88 ไร่ โดยเช่าเป็นที่อยู่อาศัยในอัตราค่าเช่า 25 สตางค์ ถึง 75 สตางค์ต่อตารางวา ต่อเดือน และเช่าเพื่อประกอบการเกษตร ในอัตราค่าเช่า 20 บาท ต่อไร่ ต่อปี

ทั้งนี้ การมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุดังกล่าว จะเป็นการให้สิทธิการเช่าเพื่ออยู่อาศัยและประกอบการเกษตรให้แก่ราษฎรที่เข้าครอบครองที่ราชพัสดุโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอยู่ก่อนวันที่ 4 ตุลาคม 2546 และไม่โต้แย้งกรรมสิทธิ์ ถือเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎร เพื่อให้ราษฎรเข้าสู่ระบบการเป็นผู้เช่ากับกรมธนารักษ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย อันเป็นการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน