นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ว่า นับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ที่มีการประชุม ครม. วาระแรก จนถึง วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ครม.ได้มีการพิจารณาผ่านร่างกฎหมายไปแล้วทั้งหมด 88 ฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว 13 ฉบับ เช่น พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูฯ เดิม เพื่อให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสามารถรับภาระในการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของเกษตรกรที่มีบุคคลค้ำประกันได้ ทำให้สามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นหนี้ได้อีกจำนวนมาก

สำหรับร่างกฎหมายที่อยู่ในกระบวนการผ่านร่างกฎหมาย มีรายละเอียดดังนี้ 1)ร่างพระราชบัญญัติที่ ครม. อนุมัติในหลักการแล้วและอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จำนวน 28 ฉบับ เช่น ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. … 2)ร่างพระราชบัญญัติที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วและอยู่ระหว่างกระทรวงยืนยัน จำนวน 18 ฉบับ เช่น ร่างพระราชบัญญัติสอบสวนคีดอาญา พ.ศ. … ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. …. ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 3)ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการประสานสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 13 ฉบับ เช่น ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. …. 4)ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา จำนวน 15 ฉบับ เช่น ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. …. ส่วนร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวน 14 ฉบับ และพระราชบัญญัติที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ จำนวน 1 ฉบับ

นางสาวรัชดา เผยว่า ก่อนเริ่มการประชุมครม. นายกรัฐมนตรี ได้มอบข้าว กข.43 แก่คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุม อีกทั้งยังฝากให้ทีมโฆษกรัฐบาลประชาสัมพันธ์ข้าวพันธุ์นี้ด้วย เพราะรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการตลาด และเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ รวมถึงมีความต้านทานต่อโรค

โดยข้าวพันธุ์ กข43 เป็นพันธุ์ข้าวจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างพันธุ์ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี(พันธุ์แม่) กับพันธุ์สุพรรณบุรี1(พันธุ์พ่อ) มีความความนุ่มอร่อย กลิ่นหอมอ่อนๆ ได้รับการรับรองพันธุ์ข้าวตั้งแต่ปี 2552คุณสมบัติที่โดดเด่นคือเป็นพันธุ์ข้าวที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น เป็นพันธุ์ข้าวที่มีความต้านทานต่อโรคใบไหม้และปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ซึ่งยังมีคุณสมบัติเชิงสุขภาพ จากการศึกษาวิจัยของกรมการข้าวที่ให้ปริมาณน้ำตาลกลูโคสต่ำกว่าข้าวชนิดอื่นๆ จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักหรือผู้เป็นโรคเบาหวานด้วย