รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก นักวิชาการด้านกฎหมาย และในฐานะอดีตที่ปรึกษา กรธ. เปิดเผยถึงกรณีที่คณะกรรมาธิการร่วมศึกษาญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนลงมติ จะมีการพิจารณาในข้อกฎหมายว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตั้งส.ส.ร. และประเด็นจะต้องทำประชามติก่อนหรือไม่ตามที่ ส.ว.ตั้งข้อสังเกตและเป็นกังวล ว่า ตามกฎหมายแล้วการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตั้งส.ส.ร.นั้นสามารถทำได้ ตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่กำหนดคือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 และทำการตั้งส.ส.ร.

ทั้งนี้ เมื่อถามว่าการทำประชามติควรทำก่อนหรือหลังแก้รัฐธรรมนูญ รศ.ดร.เจษฎ์ กล่าวว่า การทำประชามตินั้น จะต้องทำหลังจากแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว โดยทุกอย่างจะต้องผ่านมติสภาเสียก่อนจึงจะนำไปทำประชามติได้