นายการุณ โหสกุล ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธาน คณะกรรมาธิการการจัดทำ และติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการบริหารจัดการงบประมาณของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จากการติดตาม พบว่า การใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานคร 7 ปีที่ผ่านมา ใช้งบประมาณไปกว่า 517,000 ล้านบาท แต่ตนเองแทบไม่เห็นผลงานอะไรที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมเลย รถยังติด น้ำยังท่วม อากาศยังเป็นพิษ จึงอยากตั้งข้อสังเกตว่าทำไมการใช้งบประมาณเกิน 5 แสนล้านบาท จึงไม่มีผลงานมาโชว์ชาว กทม.เลย แต่ตรงกันข้ามกลับมีคำครหามากมายว่าการจัดทำงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการจัดงบประมาณซ้ำซ้อน และหลายโครงการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนมากกว่าที่จะเอื้อประโยชน์ประชาชน

ทั้งนี้ การจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครต้องทบทวนใหม่ และต้องใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับประชาชน กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณต้องสามารถตรวจสอบถ่วงดุลเพื่อให้เกิดการเร่งรัดผลักดันอย่างจริงจัง แต่ปัจจุบันผู้บริหารกรุงเทพมาจากการรัฐประหาร ไม่เชื่อมโยงกับประชาชนหรือไม่ จึงยังไม่เข้าใจปัญหาของคนกรุงเทพได้ดีพอ ดังนั้นจึงขอเสนอให้เร่งเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยเร็ว เพื่อเปิดโอกาสให้คนกรุงเทพสามารถเลือกผู้บริหารเข้ามาทำงานด้วยตัวเอง ไม่ใช่ปล่อยให้มาจากการแต่งตั้งแบบนี้

รัฐบาลต้องเร่งคืนอำนาจให้คนกรุงเทพสามารถเลือกตัวแทนเข้าไปทำงานโดยด่วน 10 ปีที่ผ่านมานี้ คนกรุงเทพต้องเผชิญกับปัญหารอบด้าน ซึ่งคณะกรรมาธิการติดตามงบฯได้ตั้งข้อสังเกตจากการใช้จ่ายงบประมาณของ กทม.หลายโครงการที่มีลักษณะกระจุกตัว เอื้อประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ และอาจเข้าข่ายการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่โปร่งใสอีกด้วย