เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) มีคำสั่ง ตร. ที่ 510/2563 ลง 1 ตุลาคม 2563 มอบหมายงาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) โดยจำแนกเป็น 5 สายงานหลัก โดยมอบหมายงานให้

  1. พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) รับผิดชอบงานบริหาร กำกับดูแลสำนักงานส่งกำลังบำรุง,สำนักงานกำลังพล, สำนักงานเทคโนโลยีและการสื่อสาร, สำนักงบประมาณ,สำนักงาน ก.ตร., สำนักงาน ก.ต.ช.,ตท. (เฉพาะการลา),บ.ตร.,โรงพยาบาลตำรวจ (ยกเว้น นต.),บช.ศ.,โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, ศูนย์ฝึกอบรมภาค 1-9,บช.ก.(เฉพาะจิตอาสาพระราชทาน),ตชด.(เฉพาะ กฝ.),สตม.(เฉพาะ ศฝร.ตม.),สยศ.ตร. (ยกเว้น ผอ.ผค.),สท.,สลก.ตร.,วน.,โรงพิมพ์ตำรวจ
  2. พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(รอง ผบ.ตร.) รับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม กำกับดูแล บช.น. (ยกเว้น บก.สส., จร. อคฝ.) บช.ภ.1-9 (ยกเว้น ศฝร., บก.สส., ภ.จว.ยล., ปน. นธ., 4 อำเภอใน จว.สงขลา, บก.สส.จชต., บก.กมค. กก.ปพ.ภ.9) บช.ก. (ยกเว้น บก.ทล., บก.ปพ.บช.ก.) บช.ปส. สยศ.ตร. (เฉพาะ ผอ.)
  1. พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) รับผิดชอบงานสืบสวน กำกับดูแลงานสืบสวน บช.น. (เฉพาะ บก.สส.) ภ.1-9 (เฉพาะ บก.สส.) บช.สอท., สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ, โรงพยาบาลตำรวจ (เฉพาะ สถาบันนิติเวชวิทยา)
  2. พล.ต.อ.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) รับผิดชอบงานกฎหมายและคดี กำกับดูแลสำนักงานกฎหมายและคดี, ภ.1-9 (เฉพาะ บก.กค.)
  3. พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ กำกับดูแล บช.น. (เฉพาะ บก.จร., บก.อคฝ.) ภ.9 (เฉพาะ ภ.จว.ยะลา., ปน., นธ., 4 อำเภอ จว.สงขลา, บก.สส.จชต., กก.ปพ.) บช.ก.(เฉพาะ บก.ทล. ปอท. บก.ปพ.) (ยกเว้นจิตอาสาพระราชทาน) บช.ก.,บช.ทท.,สตม. (ยกเว้น ศฝร.ตม.),ตชด. (ยกเว้น กฝ.),บช.ส.,สยศ.ตร. (เฉพาะ ผค.),สบร., ตท.(ยกเว้นงานลา)

สำหรับงานจเรตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ(จตช.) กำกับดูแล

ส่วนงานนโยบายการพัฒนามีคณะทำงานโดย พล.ต.อ. ปิยะ ดูงาน อก., พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ ดูงาน จร.,พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ดูงาน ปป.,พล.ต.อ. ชนสิษฎ์ ดูงานสอบสวน และพล.ต.ท. ชินภัทร สารสิน ผู้ช่วย ผบ.ตร. ดูงานด้านไอที

นอกจากนี้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ ผบ.ตร. ได้แบ่งงานศูนย์อาชญากรรมพิเศษ โดยมอบหมายให้ พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร.เป็น ผอ. ศอ.ปส.ตร.(ยาเสพติด), พล.ต.อ. ศักดา ชื่นภักดี ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็น ผอ.ปสน.(สินค้าทางน้ำ), พ.ต.อ.ณัฐธร เพราะสุนทร. ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็น ผอ. ปลป.(ทรัพย์สินทางปัญญา),พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็น ผอ. ปจร. (โจรกรรมรถ), พล.ต.อ.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร รอง ผบ.ตร. เป็น ผอ.ปนม.(น้ำมันเชื้อเพลิง), พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. เป็น ผอ.ศปก.ตร., พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. ปทส. (ทรัพยากรธรรมชาติ), พล.ต.อ. วิสนุ ปราสาททองโอสถ จตช. เป็น ผอ.ปชก. (คนร้ายข้ามชาติ), พล.ต.ท. สุทิน ทรัพย์ม่วง ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็น ผอ.ปอร. (ผู้มีอิทธิพล), พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็น ผอ. พดส. (ค้ามนุษย์), พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. เป็น ผอ.ปราบปรามทางเทคโนโลยี และงานนโยบายเร่งด่วน