นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการใช้สิทธิประโยชน์สำหรับการส่งออกภายใต้ความตกลงการค้าเสรี หรือ FTA และภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป หรือ GSP ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 พบว่า มีมูลค่าการใช้สิทธิฯ รวมกว่า 30,848 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 14.26 แบ่งเป็นมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้FTA กว่า 28,534 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบGSP กว่า 2,314 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

โดยการใช้สิทธิประโยชน์ฯที่ลดลงเป็นเพราะได้รับผลกระทบหลักจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังระบาดในหลายประเทศกดดันการส่งออกทั่วโลก แต่ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว การส่งออกสินค้าเครื่องดื่ม อาหาร เกษตรแปรรูปของไทยพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ในช่วงต้นปี รวมถึงสินค้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์

โดยทิศทางการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังนี้ คาดว่าจะยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในหลายประเทศ ทำให้ความต้องการสินค้าจำเป็นยังคงมีอยู่